Gemidan.jpg

ECOGI - omdanner organisk affald til grøn energi 

Gemidan - ECOGI A/S

 

Gemidan ECOGI leverer anlæg (ECOGI) til optimal forbehandling af organisk affald til bioforgasning med efterfølgende energiudnyttelse i biogasanlæg til offentlige myndigheder samt private selskaber, der beskæftiger sig med affaldsbehandling.

Ecogi anlægget er kendetegnet ved en stor fleksibilitet overfor forskellige emballager og en stor robusthed over for fremmedlegemer i affaldet. Samtidig sikrer Ecogi en optimal udnyttelse af gaspotentialet i det organiske affald og den dokumenterede renhed i pulpen gør, at den kan udnyttes som gødning på markerne efter endt forgasning. Derved understøtter Ecogi den cirkulære økonomi.

Gemidan Ecogi er en markedsledende virksomhed inden for forbehandling af organisk materiale til biopulp. Biopulpens kvalitet er ”second to none” med hensyn til renhed og ensartethed.

Kunde
Gemidan - ECOGI A/S

Samarbejde
Sparring siden 2019…

ECOGI profilbrochure

Udarbejdelse af en 8 siders profilbrochure om Ecogi teknologien, som omdanner organisk affald til grøn energi – en effektiv teknologi til fremstilling af kvalitetspulp fra organisk affald.

Se brochuren her

Gemidan-forside.jpg Gemidan-opslag.jpg

Messestand

 Gemidan ECOGI præsenterer ECOGI - anlægget på messer i hele verden. Her er det med nye messevægge og profilbrochure på Avfall Norges årskonferanse 2019 i Norge.

ECOGI-messe-3.jpg ECOGI-messe-2.JPG ECOGI-messe-1.JPG
Job
AD
API
CMO
CRM
DTP
Lix
PR
RGB
ROI
SEO
USP
UI
UX
WWW
SSL