Dato: august 2021

Center Denmark's nye website skal bidrage til den grønne omstilling

Center Denmark er et non-profit og uafhængigt selskab, der vil accelerere den grønne omstilling med digitale løsninger. De leverer energidata som understøtter aktører i energisektoren til udvikling af nye digitale produkter og løsninger.  

Eksekvering og kompetencer
Hjemmesider

Sommerpostkort.jpg

UDFORDRING

Øget synlighed til relevante aktører og samarbejdspartnere

Center Denmark havde tidligere et website, der afspejlede opstarten på ambitionen om, at blive et nationalt samlingspunkt for intelligente energiløsninger. Nu er de etableret i Fredericia og ville gerne have et nyt website, der hurtigere og mere intuitivt giver adgang til de ydelser, de udbyder.

Center Denmarks målgrupper:

  • private- og offentlige virksomheder i energibranchen
  • det politiske niveau i energiselskaber, kommuner, regioner og stat
  • universiteter og tekniske uddannelsesinstitutioner
  • interesseorganisationer og meningsdannere indenfor grøn omstilling
Sommerpostkort.jpg

ØVRIGE UDFORDRINGER

Kommercialisering af dataplatformen

Alle der arbejder med digitale energiløsninger skal hurtigt kunne få adgang til energidata, der udvikler deres produkter og løsninger.

Vil gerne være den foretrukne rådgiver for digitale energiløsninger til energisektoren

Alle skal vide og kunne få fat på Center Denmarks høje ekspertise indenfor digitale løsninger og udviklingsmodeller.

Tiltrække energi- virksomheder og aktører til kontorfællesskabet; Digital Energy Hub

Digital Energy Hub sikrer, at resultater af ny energidata og forskning bliver gjort tilgængelig og bragt i spil i energisektoren. I det innovative kontorfællesskab tilbydes sparring og samarbejde på tværs af energisektoren.

Sommerpostkort.jpg

LØSNING

Website med tydelig kommunikation og brugervenlig struktur

Menu-strukturen er ændret, så der nu er hurtig tilgang til kerneydelserne:

  • Dataplatform
  • Rådgivning
  • Digital Energy Hub/kontorfællesskab

Der er tilknyttet en tydelig CTA, så alle hurtigt kan få adgang til dataplatform, rådgivning eller kontorfællesskabet.

Website med nye billeder og nye illustrationer

Websitet har gennemgået en generel opgradering af de visuelle elementer.

Nye stemningsfotos af kontorfællesskabet Digital Energy Hub viser de attraktive kontorfaciliteter og placeringen på havneområdet i Fredericia. Nye illustrationer og grafik tydeliggør komplekse processer, fx hvordan dataplatformen fungerer eller hvordan rådgivningsprocessen foregår, så brugeren hurtigt får et overblik af proces eller ydelse.

Se hjemmesiden for Center Denmark her

Vil du høre mere om hvordan vi kan styrke dit brand?

Kontakt Per Gren allerede nu og aftal et møde til en snak over en kop god kaffe.

Tlf.: 2819 3337
E-mail: pg@crossmind.dk

Seneste updates