CrossMind-Pencil-Poster.jpg

Reklamebureauets fremtid…

Reklamebureauets fremtid - eller er den ikke-eksisterende?

Dato: februar 2014

Tiden for reklamebureauer er forbi, eller hvad!?

Gennem de sidste 5-6 år, har krisen i den grad hærget de danske virksomheder. Mange virksomheder har reduceret deres marketings aktiviteter til et minimum, hvilket blandt andet har resulteret i, at det faste samarbejde med reklamebureauet er blevet fravalgt, og i stedet har virksomhederne købt direkte ind hos forskellige udbydere af reklame- og marketingydelser, fx app, film, annonce, website, PR, brochure m.v.

Virksomhederne er i mange tilfælde blevet fristet af buzzwords, billigere tilbud og ensidig rådgivning - og man kan selvfølgelig ikke bebrejde den enkelte udbyder, at fremhæve fortrinlighederne ved netop deres ydelse samt rådgive ud fra tidligere erfaring med overlevering af budskab via netop deres medie.

Konsekvenserne, som en del virksomheder oplever i dag efter denne "shopping" periode, er at man pludselig har svært ved, at genkende sig selv på de forskellige platforme. Det skyldes, at virksomhedens corporate identity, hovedbudskab mv. bliver kommunikeret forskelligt alt efter, hvilken udbyder, der har eksekveret på en given platform. Og som virksomhed må man jo stille sig selv spørgsmålet: "Hvis vi har svært ved at genkende os selv på de forskellige platforme, hvor svært er det så for vores målgruppe?"

Begrebet "reklamebureau" er blevet devalueret en kende gennem de sidste 10 - 15 år, ikke mindst fordi mange grafikere har startet egen virksomhed og kaldt det for et reklamebureau. Det har igen "presset" de "rigtige" reklamebureauer til, at kalde sig for strategi og kommunikationshuse, da reklamebureau efterhånden er blevet synonym med farvelade!

Men denne ændring i betegnelsen af det "rigtige" reklamebureau, kan i nogle tilfælde skabe forvirring hos kunderne. For mange opfatter "strategi og kommunikation" som konsulent ydelser, og har svært ved at gennemskue, at man fra samme sted også producerer og eksekverer på div. platforme.

Men det er jo netop det, der er de "rigtige" reklamebureauers helt store styrke. Samarbejdet med virksomheden om udformning og fastholdelse af virksomhedens / produktets koncept og strategi. Uafhængigheden i forhold til valg af eksekveringsplatforme - målgruppen skal selvfølgelig rammes med det optimale medie mix. Og ikke med en bestemt platform, blot fordi det nu en gang, er den udbyderen har på hylden.

Et Reklamebureau hjælper med at udvikle en marketing- og mediestrategi mod en given målgruppe. Et eksekveringsforløb i en kampagneperiode eller fx hen over en periode på et år. Og basiskompetencerne som bureauerne mestrer betyder, at eksekveringen bliver fulgt til dørs, så kunden får den optimale genkendelse og synergi ud af sine aktiviteter - og derved også det maksimale ud af marketingbudgettet.

Bureauernes kompetencer udvides næste dagligt, ikke mindst når det gælder IT. Udviklingen går så hurtigt, at opgaver man for blot et år siden, måtte ligge ud af huset, klares i dag som en naturlig del af bureauets work flow. De kompetencer som reklamebureauet ikke selv råder over, henter de selvfølgelig også ved forskellige samarbejdspartnere. Men her er det essentielle, at den enkelte samarbejdspartner bliver tilvalgt fordi, at de passer perfekt til opgaven, kunden og budgettet, uden at det går ud over den overordnede "røde tråd".

Reklamebureauet er i bund og grund garant for, at virksomhedens markedsføring, hænger sammen på de forskellige platforme både strategisk og visuelt. At budgettet ikke løber løbsk. At de platforme der anvendes er valgt, fordi de tjener opgaven bedst. Og så selvfølgelig at kreativiteten og eksekveringen er i top.

Efterhånden som krisen slipper sit tag, og hjulene igen kommer op i fart, ligger der en stor opgave foran rigtig mange virksomheder. Ikke mindst med at få "fælles fodslag" i deres markedsføring - hvis de vil stå skarpt i forhold til deres konkurrenter, når de kommende markedsandele bliver fordelt.

Den opgave løses uden tvivl bedst i samarbejde med et "rigtigt" reklamebureau.

 

per-green--free.png

Kontakt os

Der findes mange gode samarbejdspartnere inden for reklame og marketing. Vi anser os selv, som en af dem.

Kontakt Per Gren, for yderligere information på pg@crossmind.dk eller +45 28 19 33 37.

Læs flere updates

Gå til updates arkivet

Job
AD
API
CMO
CRM
DTP
Lix
PR
RGB
ROI
SEO
USP
UI
UX
WWW
SSL