Anti Tabu Logo Opacity

AntiTabu – spørg med hjertet

I en verden fyldt med støjende tavshed og tys-tys emner, håber vi, at AntiTabu projektet træder frem som en kraftfuld stemme, der bryder stilheden og åbner dørene til ægte forbindelser. På rejsen mod en mere inkluderende og empatisk verden, er AntiTabu projektet et bærende lys, der kan guide os mod forståelse og accept.

I hjertet af dette projekt ligger et helt enkelt budskab: Spørg med hjertet. Et ikonisk logo, sammensat af farverne 💛🧡💜💚💙❤️, er symbolet på dette mantra. Det minder os om, at der ikke findes forkerte spørgsmål, når de stilles med oprigtighed og empati. AntiTabu projektet er et kald til handling, der opfordrer os til at lægge vores frygt til side og åbne os op for de emner, vi normalt tier stille om.

AntiTabu – spørg med hjertet

I en verden fyldt med støjende tavshed og tys-tys emner, håber vi, at AntiTabu projektet træder frem som en kraftfuld stemme, der bryder stilheden og åbner dørene til ægte forbindelser. På rejsen mod en mere inkluderende og empatisk verden, er AntiTabu projektet et bærende lys, der kan guide os mod forståelse og accept.

I hjertet af dette projekt ligger et helt enkelt budskab: Spørg med hjertet. Et ikonisk logo, sammensat af farverne 💛🧡💜💚💙❤️, er symbolet på dette mantra. Det minder os om, at der ikke findes forkerte spørgsmål, når de stilles med oprigtighed og empati. AntiTabu projektet er et kald til handling, der opfordrer os til at lægge vores frygt til side og åbne os op for de emner, vi normalt tier stille om.

AntiTabu vokser sig større

I løbet af de kommende måneder og år, håber vi, at dette projekt vil udfolde sig, først i vores nærområde, på sigt nationalt, som en bølge af ændringer og bevægelse. Fra kampagner til samtalegrupper, vil AntiTabu projektet adressere en bred vifte af tabuer, lige fra diversitet og minoriteters oplevelser til synlige og usynlige handicap, ensomhed, seksualitet og tro. Intentionen er at skabe et rum, hvor alle føler sig inkluderet, og hvor alle spørgsmål mødes med respekt og åbenhed.

AntiTabu bygger broer mellem mennesker

AntiTabu projektet er altså meget mere end blot en kampagne. Det er en opfordring til os alle om at blive bedre til at nedbryde murene af tavshed og skabe ægte forbindelser gennem vores spørgsmål og vores lytten. Det er et løfte om at strække vores arme ud mod hinanden og omfavne vores forskelligheder med åbne hjerter 🫶. For kun ved at spørge med hjertet kan vi virkelig begynde at forstå hinanden og skabe en verden, hvor tabuer ikke længere er fængsler, men broer til forståelse og samhørighed.

Bliv en del af AntiTabu og skab positiv forandring

Vi inviterer virksomheder, institutioner m.fl. til at være en del af AntiTabu projektet og blive en stemme for ægte forbindelse og inklusion. Ved at deltage, kan I bidrage til at nedbryde tabuer og skabe et rum, hvor alle føler sig velkomne og respekterede.

Gennem jeres engagement kan I være med til at sætte fokus på vigtige emner som diversitet, handicap, ensomhed, seksualitet og tro. Lad os sammen skabe en verden, hvor vi alle kan spørge med hjertet og lytte med empati.

Billede af Martin Haar Kristensen

Tag del i AntiTabu projektet og lad os sammen skabe en verden, der er mere åben, forstående og inkluderende for os alle.

Kontakt Martin Haar Kristensen og bliv en del af AntiTabu projektet.

Martin Haar Kristensen

CEO & Creative Director
+45 2042 3908 Connect på LinkedIn