ESG
Viden

Vi er her for at hjælpe vores kunder med at kommunikere og markedsføre deres bæredygtige indsatser

At kommunikation og markedsføring af produkter, ydelser og holdninger er vigtigt, er ikke et nyt fænomen. 

Og med de globale og politiske indsatser for vores klima, samt det store fokus på miljø og trivsel, er ESG (forkortelse af Environmental, Social og Governance) for alvor rykket indenfor hos virksomhederne og dermed hos vores kunder.

2

CrossMind på vej med egen ESG-rapport og trivselspolitik

I CrossMind er vi naturligvis også i gang med at udforme vores egen ESG-rapport, et arbejde som vi, med rådgivning fra Erhvervshus Syddanmark og konsulent Tina Eisenhardt, har en ambition om at få første version gjort færdig inden udgangen af september 2023.

Allerede i foråret 2022 kunne vi beskrive vores egen trivselspolitik i CrossMind. Vi kalder den for Hjerte med KANT og i forhold til ESG danner den grundlaget for vores sociale- og ledelsesmæssige indsatser.

”Corona ændrede for en tid vores kunders behov for kommunikations- og markedsføringsopgaver og derfor var det helt naturligt for os at kigge indad i forhold til vores egne processer og kompetencer. Og det var vigtigt at få afstemt vores værdi-fundament” siger Martin Haar Kristensen, stifter og ejer af CrossMind Reklamebureau.

Vi vil hjælpe vores kunder med kommunikation og markedsføring

Det er vigtigt at lytte til vores kunders udfordringer. De mål de sætter sig, skal kommunikeres og hele deres setup og markedsføring skal rette sig mod de mål.

Og naturligvis vil ESG-rapportering få indflydelse på produkter, ydelser og holdninger. Med skarpe budskaber og relevant kommunikation kan vi hjælpe vores kunder med at udnytte de fordele der ligger i at bevæge sig mod øget fokus på trivsel, bæredygtige produkter og en grønnere profil.

Derfor er det også vigtigt at vi i CrossMind oparbejder endnu mere viden og indsigt i forhold til den grønne omstilling. I vores eget arbejde med ESG-rapportering trækker vi på forskellige værktøjer, som fx Bæredygtighedshjulet og Klimakompasset.

”Udover at vi selv kommer i mål med vores første ESG-rapport, så får vi også klædt os rigtig godt på, til at hjælpe vores kunder i den efterfølgende proces med deres budskaber og markedsføring” siger Per Gren, kontaktchef i CrossMind.

 

CrossMind og Hjerte med KANT

I CrossMind tror vi på, at vores værdibasserede fundament skaber de bedste resultater for vores kunder – og giver os de bedste rammer for et gensidigt samarbejde.

For os betyder det, at vi har fokus på Kommunikation, Ansvarlighed, Nærvær og Troværdighed. De fire fokuspunkter er beskrevet med konkrete udsagn, hentet direkte fra en intern strategi-proces.

Hjerte med KANT er en balance mellem det følsomme og empatiske på den ene side – og en stærk vilje og beslutsomhed på den anden side.

For kunder i CrossMind, betyder Hjerte med KANT, at vi har en personlig og nærværende tilgang til samarbejdet samtidig med at vi fokuserer på, at nå de mål vi i fællesskab sætter for deres markedsføring.

Billede af Per Gren
Kontakt Per

Ønsker I en uforpligtende snak om jeres ESG og fortællingen om jeres tiltag mod en grønnere profil? Tag kontakt til mig, så finder vi en tid i kalenderen.

– vi kan også drøfte mulighederne ved at tilpasse jeres ydelses- og produktbeskrivelser, så de også retter sig mod de nye grønne mål.

Flere artikler