Web Accessibility
Viden

Kommende lov om webtilgængelighed stiller nye krav til virksomheders websites

Fra juni 2025 skal private virksomheder indenfor E-handel samt kommunikationstjenester og audiovisuelle medietjenester overholde webtilgængelighedsloven. Loven udspringer af et EU direktiv med reference til standarden WCAG 2.1 - Web Content Accessibility Guidelines – og lige så tørt som det kan lyde, lige så vigtigt er formålet. Nemlig at sikre inklusion og lige muligheder for alle i den digitale verden.

Med korrekt optimering af jeres website kan I ikke alene sikre, at I overholder loven, men også opnå bedre brugervenlighed og performance, samt øget konvertering for alle jeres webbrugere.

2

Web skal være tilgængelig for alle

Webtilgængelighed handler kort fortalt om, at websteder i videst muligt omfang skal gøres tilgængelige for alle i vores samfund. I dag lever 1 ud af 5 danskere med et handicap eller funktionsnedsættelse som gør, at de er digitalt udfordrede. Det kan f.eks. være syns- eller hørenedsættelse eller kognitive udfordringer, som kan gøre det svært at begå sig digitalt.

I en digitaliseret verden hvor helt basale ting som arbejde, indkøb og kontakten til velfærdssystemet kræver digitale færdigheder, kan man som digitalt udfordret hurtigt opleve sig marginaliseret i samfundet. Derfor er det så vigtigt, at vi i den digitale verden inkluderer frem for at ekskludere. 

20% af danskerne er rigtig mange, men den gode nyhed er, at vi med relativt enkle greb kan optimere vores websteder, og dermed øge brugervenligheden. Det er til gavn for ikke blot de digitalt udfordrede, men for alle brugere.  

Tre områder, I skal have styr på

Offentlige websteder er allerede omfattet af loven, og har været det i flere år. I 2025 kommer turen til mange private virksomheder, og for at leve op til lovens krav, skal I have styr på disse tre hovedområder:

Design

Jeres websted skal være designet så det er enkelt, overskueligt og nemt at navigere rundt i. Måden I bruger designelementer som farver, fonte, links og animationer har stor betydning for brugervenligheden og dermed webtilgængeligheden på sitet.

Indhold

Det redaktionelle indhold skal udarbejdes med god læsbarhed, sidestruktur og overskuelighed for øje. Optimeret brug af webstedets forskellige teksttyper bidrager ligeledes til øget webtilgængelighed.

Udvikling

Webstedets opbygning og struktur skal grundlæggende understøtte digitale hjælpeværktøjer, herunder skærmoplæsningsværktøjer. Siden skal desuden kunne navigeres kun ved brug af tastatur, ligesom der stilles krav til håndtering af interaktive funktioner, animationer og bevægende elementer.

Fordelene kommer alle jeres brugere til gode

Ved at arbejde med jeres webtilgængelighed, er I med til at gøre en vigtig forskel for mennesker, som i forvejen har udfordringer at kæmpe med. Det i sig selv berettiger indsatsen.

Bonussen er, at webtilgængelighed forbedrer weboplevelsen for alle jeres brugere. Vi ser en lige linje fra webtilgængelighed til øget performance, trafik og konverteringsrater. Webstedet vil desuden lægge op til mere selvbetjente brugere, hvilket kan aflaste supporten. Det er derfor meget nemt at argumentere for, hvorfor det er vigtigt at investere i webtilgængelighed - hele vejen igennem.

Billede af Emil Holy Schnohr

Vores webafdeling tager gerne en uforpligtende dialog om jeres webtilgængelighed

– samt en snak om hvordan I sikrer, at I både overholder loven og yder god webservice til alle jeres brugere.

Emil Holy Schnohr

Full Stack Web Developer
+45 2264 4252 Connect på LinkedIn

Flere artikler