CrossMind-implementering.jpg

Sparring og evaluering

Vi har en bred kundeportefolie fordelt på store samt små og mellemstore virksomheder inden for industri, energi, detail, service, uddannelse og videnstung markedsføring.
Vi oplever det som en klar fordel, at have kunder fordelt på flere brancher, da en bred målgruppeindsigt og stor tværfaglig viden ofte giver de gode og overraskende løsninger.

Mange bureauer går efter at blive eksperter inden for et bestemt område - for pludselig at opdage, at de løsninger man leverer bliver skåret over samme læst og efterhånden kommer til at mangle kant i forhold til konkurrenterne.
Den situation vil vi gerne undgå, at både vi og vores kunder havner i.

En god balance er essentiel

For os er balance et meget rammende ord! Vi har en god fordeling af køn og alder på bureauet. Vores kunder er fordelt geografisk over hele landet. Vi har en jævn fordeling af kunder indenfor forskellige segmenter - samt en god fordeling af mindre og store kunder med forskellige behov.

Balancen mellem online og offline eksekvering er hos os også nogenlunde ligeligt fordelt, hvilket giver nogle klare fordele, når vi planlægger cross media aktiviteter vedr. et kampagneforløb eller anden form for marketingaktivitet. 

For vil man som virksomhed virkelig ind under huden på sine kunder kræver det, at man rammer dem på forskellige udvalgte platforme og helst i et koordineret forløb, så man opnår den optimale synergi af indsatsen - og hvis man samtidig har det reklamebureau, der har udviklet idé og koncept til at gennemføre aktiviteterne, så er man sikker på at den røde tråd bliver bevaret gennem hele forløbet.

Optimal sparring og evaluering sikrer et godt samarbejde

På grund af ovenstående er vi i stand til at have en optimal sparring med vores kunder. Og vi evaluerer altid på effekten af vores marketingaktiviteter og implementering bagefter. Hvilke målbare effekter har vi fået ud indsatsen? Hvad gik godt? Er der måske noget, der skal justeres? Og hvad gør vi fremadrettet?

Vores erfaring siger, at det er grundlaget for et godt samarbejde:)

 

Job
AD
API
CMO
CRM
DTP
Lix
PR
RGB
ROI
SEO
USP
UI
UX
WWW
SSL