CrossMind-Pencil-Poster.jpg

Marketing, samarbejde og samfundssind…

Corona, CrossMind og Co er her stadig…

Dato: maj 2020

CrossMind Reklamebureau, vores kunder og samarbejdspartnere står pt. midt i Corona-krisen, og vi er antageligt alle bevidste om, at vi lige nu tegner vores virksomheders fremtid.

Da krisen stille og roligt gjorde sit indtog i starten af marts, var vi 10 ansatte på bureauet, og i kraft af hjemsendelsesordningen, er det vores klare overbevisning, at vi også er 10 ansatte, når krisen igen løsner sit tag i Danmark og resten af verden. 

Ordningen har givet os en fleksibilitet der sikrer, at alle vores kompetencer er tilgængelige. Vi kan således fungere næsten som normalt, men stadig hjemmefra - hver for sig.

Vores kompetencer er opbygget og tilpasset gennem 15 år, og vi står stærkt i forhold til kommunikation i krisetider - vi gennemlevede krisen 2008-2013. Gennem den periode fik vi masser af erfaring med, hvordan man prioriterer sin markedsføring og kommunikerer i markeder præget af stor usikkerhed. Mange af de kunder vi samarbejdede med gennem finanskrisen er stadig kunder og vi kom styrket ud af en svær tid - sammmen.

Hvad gør vi sammen med vores kunder i dag

Helt konkret holder vi en tæt kontakt, blandt andet gennem online møder - det er vigtigt, at vi forstår hinandens forretninger og forandrede situation, som lige nu ændrer sig fra uge til uge.

En del af vores kunder opruster på deres online-forretning. Det har vist sig at være klogt, i betragtning af at online aktiviteten er steget markant, og vil formentligt kun bliver højere efter Corona - og ingen ved lige nu, hvor længe samfundet og verden er lukket helt eller delvist ned.

Større investeringer i marketing, får flere kunder delt op i rater og dermed delt ud over længere perioder. Det giver både vores kunder og os mulighed for at planlægge og fordele arbejdet samt et økonomisk overblik. 

Markedsføringen skal tilpasses situationen og den enkelte branche her og nu. Men skal kunne skalere således, at den hele tiden er i takt med situationen i de forskellige markeder. Vi tænker fremad - for efter en brandslukning kommer der som regel nye muligheder for et brand. Ikke lige hurtigt i alle brancher og dele af samfundet, men på den lange bane giver det mening, at vi sammen investerer tid og penge i en effektiv og fremsynet strategi.

Troen på samfundssind

Der bliver talt meget om samfundssind i disse dage og med god grund, fordi vi ikke er noget kun i kraft af os selv. Derfor giver det god mening at hjælpe og sparre med hinanden, så vi styrker økonomien og erhvervslivet.

CrossMind tror på en åben og ærlig dialog, hvor vi tør at blotte vores egen situation. Vi mener selv, at vores åbne og ærlige tilgang til vores kunder er en stor styrke, ikke mindst her i krisen. Det er en svær tid for de fleste, men vi er fortrøstningsfulde og tror på vores kunders og egen forretning.
Vi skal nok klare den sammen igen :-) 

 

per-green--free.png

Kontakt os

Der findes mange gode samarbejdspartnere inden for reklame og marketing. Vi anser os selv, som en af dem.

Kontakt Per Gren, for yderligere information på pg@crossmind.dk eller +45 28 19 33 37.

Læs flere updates

Gå til updates arkivet

Job
AD
API
CMO
CRM
DTP
Lix
PR
RGB
ROI
SEO
USP
UI
UX
WWW
SSL